Bliv medlem
klik her

Medlemsbetingelser – Wash World ApS

1. Generelt

1.1
– Wash World ApS (Wash World) tilbyder ubegrænset bilvask via medlemskab i Wash World
– Medlemskab i Wash World er tilknyttet til den tilmeldte bil. Derfor skal bilens nummerplade
indtastes ved tilmelding. Kunden forpligter sig derfor til, kun at vaske den tilmeldte bil som
registreret under medlemskabet
– Når du tilmelder din bil et Wash World medlemskab accepterer du nedenstående
vilkår og betingelser
– Wash World registrerer bilen/medlemskab ved vaskeanlæg via et nummerplade
genkendelsessystem. Medlemmet accepterer herved at fører af
bilen kan handle på vegne af medlemmet, også med hensyn til opgradering af enkelt vaske og
deraf følgende forbrug og pådragne betalingsforpligtigelser
– Ved indmelding fremsender Wash World et velkomstbrev pr. mail, hvori en 4 cifret pinkode
er inkluderet. Det er vigtigt, at dette brev og pinkode gemmes. Pinkoden skal bruges i
forbindelse med bilvasken i tilfælde af nummerpladen ikke genkendes af systemet. I det
tilfælde skal nummerplade og pinkode indtastes ved betalingsterminalen for at kunne vaske på medlemskabet
– Medlemskab kan benyttes på alle Wash Worlds vaskeanlæg i Danmark
– Medlemskab kan ikke oprettes til hyrebiler (Taxi, Flex Trafik, Handicap kørsel, biler på korttidsudlejning)
– Der er ingen binding ved et Wash World medlemskab, der kan opsiges før d. 20. i en måned
til udgangen af samme måned

1.2 Procedure/ændringer af medlemskab
– Når Kunden har tilmeldt sin bil i Wash World, fremsendes et velkomstbrev til kunden.
Velkomstbrevet indeholder blandt andet et log-in til vores medlemssystem.
– Ved ændringer i medlemsbetingelser fremsender Wash World pr. mail de nye medlemsbetingelser til kunden.
– Tilmeldte bil/nummerplade kan ændres ved login på din profil på www.washworld.dk max. 1 gang pr. løbende 30 dage.
Se ofte stillede spørgsmål på vores hjemmeside for guide til login/procedure
– Det tilmeldte betalingskort kan ændres ved login i Wash World medlemssystemet med det i velkomstbrevet
fremsendte medlemsnummer/din mailadresse og valgte adgangskode ved tilmeldingen.
Under ‘betalinger’ kan du ændre det tilmeldte betalingskort.
– Udmeldelse og Bero, gøres også ved login på din profil. Dette skal gøres inden d. 20. i en måned til udgangen
af samme måned. Udmelding senere end denne dato vil effektueres med udløb i den efterfølgende måned. Medlemskabet kan sættes i bero i min. 3 uger og max. 4 mdr. fordelt på max. 2 gange årligt.

2 Vilkår knyttet til oprettelse og anvendelse af Medlemskabet

2.1 Udstedelse mv.
– Medlemskab udstedes kun til myndige personer over 18 år.
– Medlemskab er bilspecifikt og må KUN anvendes til vask af den bil som er tilmeldt.

2.2 Betaling
– Ved tilmelding accepterer medlemmet en automatisk månedlig betaling af medlemskabet.
– Ved tilmelding betaler medlemmet medlemskabspris for de resterende dage af måneden,
samt den efterfølgende måned hvis oprettelse sker d. 19. i måneden eller herefter. Herudover
betales oprettelsesgebyret sammen med medlemskabsbetalingen når medlemmet tilmelder sig.
– Medlemskabet betales 1 måned forud, og opkrævningen sker på den første hverdag i
måneden via det tilmeldte dankort/kreditkort/debitkort (betalingskort)
– Det er muligt at opgradere enkeltvaske ved betalingsanlægget. Eventuelt valgte
opgraderinger trækkes på det tilmeldte betalingskort den første hverdag i den efterfølgende
måned

2.3 Sikkerhed
– Pinkoden kan misbruges. Pas derfor på den. Opbevar den f.eks. i aflåst handskerum,
men aldrig lagt løst i bilen og synlig udefra
– Tyveri, misbrug eller formodning herom skal straks anmeldes til Wash World.
Hvis misbrug mistænkes skal det straks meddeles Wash World på info@washworld.dk.
Herefter vil pinkoden blive annulleret og medlemmet vil modtage en ny
– Der vil i sådanne tilfælde blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på kr. 250,-

2.4 Driftstop og service
– Det er Wash World’s mål at sikre en høj kvalitet og tilgængelighed af vore anlæg.
Dette kræver regelmæssig vedligeholdelse og service. Driftstop er uundgåelige og uforudseelige og
netop derfor har Wash World indgået serviceaftaler med ledende leverandører på markedet, for
derigennem at minimere gene for vore kunder. Wash World vil bestræbe, at udføre sådan
vedligeholdelse og service i tidsrum på dagen hvor vaskehyppigheden er lavest.
– Ved tegning af medlemskab i Wash World accepterer kunden at service vil blive udført indenfor
vaskehallens normale åbningstider, samt at både driftstop og regelmæssig service kan begrænse
kundens adgang til en given vaskehal.

3 Betaling og fakturering

3.1 Betaling
– Det skyldige beløb trækkes automatisk på kundens betalingskort den første hverdag i indeværende måned
– Dette er også den sidste rettidige betalingsdag

3.2 Fakturering
– Som medlem bliver du automatisk opkrævet for dit medlemskab samt eventuelle opgraderinger hver måned. Du har
herudover mulighed for at hente en faktura på det pågældende beløb ved at logge ind på vores hjemmeside.
–  I tilfælde af reklamationer vedrørende den månedlige faktura skal Wash Worlds kundeservice kontaktes
på e-mail info@washworld.dk snarest muligt efter den automatiske opkrævning er gennemført.

4. Binding og fortrydelsesret

– Der er ingen binding i Wash World. Kunden kan opsige sit medlemskab før d 20. i en måned
til udgangen af samme måned.
– Der er ingen fortrydelsesret. Kunden vil som minimum ved indmeldelse i Wash World ApS betale
proportionalt månedspris fra indmeldelsesdato frem til udgangen af den aktuelle måned.
– Har man meldt sig ind efter d. 20. i en given måned, vil man som minimum blive opkrævet
månedspris i løbende måned + 1 måned

5. Hæftelse for misbrug mv.

– Misbruges medlemskabet og/eller pinkoden, kan medlemmet blive ansvarlig
for tab herved i overensstemmelse med gældende regler.
– Som forbruger følger hæftelsesreglerne af betalingstjenesteloven, hvorefter medlemmet
kan blive ansvarlig for tab som følge af andres uberettigede brug af medlemskabet/pinkoden
– Pinkode/medlemskabet tilhører den tilmeldte nummerplade. Hvis pinkoden/medlemskabet bliver
misbrugt til vask af en anden bil end den tilmeldte/registrerede bil, opsiges medlemskab uden
varsel og medlemmet opkræves ved træk på tilmeldte betalingskort for vaskens pris samt et gebyr på 500 kr. pr. episode.

6. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb m.v.

– Den dataansvarlige for de indsamlede oplysninger er Wash World ApS
– De på tilmelding anførte oplysninger vil blive behandlet fortroligt og kun anvendt i forbindelse
med oprettelsen af medlemskab og løbende betalinger. Oplysningerne opbevares så længe medlemskabet består.
– Wash World forbeholder sig ret til at anvende oplysningerne i sin markedsføring overfor
medlemmet og i et vist omfang til generelle statistikker og analyser

7. Ændringer af vilkår mv.

– Ændringer af medlemskabsbestemmelserne til ugunst for medlemmet kan ske med en måneds
varsel ved meddelelse på Wash Worlds hjemmeside eller e-mail. Medlemmet anses for at have
accepteret ændringerne, hvis medlemmet benytter medlemskabet efter udløbet af varselsperioden.
Kan medlemmet ikke godkende ændringerne, skal dette meddeles Wash World inden
udløbet af varselsperioden, hvorefter medlemskabet ophører.

8. Ophør eller spærring

– Wash World kan uden varsel opsige kundens medlemskab, alternativt spærre det, hvis kunden giver
anledning hertil herunder ved manglende betaling, misbrug og mistanke om uberettiget brug
– Medlemmet kan til enhver tid opsige medlemskabet inden d. 20 i måneden til ophør ved
udgangen af samme måned.

9. Oplysninger om Wash World ApS
Wash World medlemskab udstedes til privatkunder af:

Wash World ApS
CVR 34486735
E-mail: info@washworld.dk

10. Instruktioner der skal følges ved brug af vaskehallen:
Før og efter vask:
– Skub spejle ind. Afmonter antenne, tagbøjler, tagboks m.m.
– Kør frem til maskinen viser ’STOP’. Parker bilen lige og i midten af vaskehallen
– Træk håndbremsen og luk døre, vinduer og soltag
– Har du valgt at blive i bilen under vask, vil vasken starte automatisk herefter
– Har du valgt at være udenfor vaskehallen under vask, skal du starte vasken på betalingsautomaten
– Afprøv altid bremserne efter vask
– Vaskehallen er videoovervåget

11. Klager

11.1 Undtagelser
Der ydes ikke erstatning for sidespejle, vinduesviskere, antenner, spoilere,
reservehjul samt ekstra udstyr, der beskadiges under vask.

11.2 Klageadgang
Skader som følge af korrekt brug af vaskehallen og som medlemmet vurderer,
at Wash World vil være erstatningspligtig overfor, anmeldes umiddelbart efter
skaden er sket på info@washworld.dk senest 3 hverdage efter skaden er sket.
Medlemsbetingelserne er gældende fra 1. Maj 2013.